SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI koriščenja storitev podjetja HOPLA PARK

Raba prostora kot dober gospodar

Ob zakupu prostora se obvežete, da boste uporabljali prostor z vso pripadajočo opremo kot dober
gospodar in poskrbeli za normalno rabo prostora in opreme iz strani vseh udeležencev (povabljenih).

Odgovornost

Uporaba prostora in opreme je na lastno odgovornosti oziroma na odgovornost staršev/skrbnikov. Za
normalno rabo prostora in opreme in varno igro otrok je odgovoren naročnik oziroma prevzemnik
prostora (podpiše izjavo o seznanjenosti s splošnimi pogoji). Naprošamo vas, da v prvi vrsti poskrbite
za ustrezen nadzor nad otroci in poskrbite za varno igro v primeru zakupa prostora brez animacije.
V primeru zakupa prostora najemate prostor na lastno odgovornost prav tako v primeru nakupa
dodatnih storitev in animacije.

Zabave z animacijo so namenjene za otroke med 3-12 letom starosti. Animacije trajajo 120 min ter 180 min. Ogled prostora je možen po predhodnem dogovoru.

Plačilo in vračilo denarja

Za koriščenje prostora in aniamcije je potrebno vplačati akontacijo v višini 100% vrednosti zakupa sedem
dni pred koriščenjem storitev na TRR številka SI56 1010 0005 6441 773 (IMETNIK: HOPLA PARK,
MITJA RAMŠAK S.P., VINSKA GORA 27E, 3320 VELENJE).

Ob nakazilu navedite:

  • namen plačila (NAJEM prostora 3 URE – ) –; ali ( HOPLA KLASIK PAKET ali ALL INCLUSIVE PAKET).
  • ime in priimek slavljenca – v primeru zabave z animacijo;
  • NAJEM IN PONUDBA ZA POPESTRITEV– v primeru koriščenja zabave in ponudbe za popestritev za izvedbo tematske zabave.

Za vplačane storitve ne vračamo denarja v kolikor ne prejmemo odpovedi v roku 3 delovnih dni pred koriščenjem, lahko pa se vplačana storitev koristi na drug termin. V kolikor ne prejmemo odpovedi v roku 3 delovnih dni pred koriščenjem
storitev in se prostor ne koristi plačnik ni upravičen do povračila denarja, lahko pa se koristi plačana storitev na drug termin oziroma vam izdamo dobropis.

Število udeležencev

V primeru zakupa brez koriščenja ostalih storitev (animacije) število udeležencev ne vpliva na ceno
zakupa. Plačnik ali oseba, ki rezervira prostor je ob naročilu animacije dolžna sporočiti v kolikor je
število otrok, ki se bodo udeležili zabave večje od 15 otrok, saj morata v tem primeru biti prisotna na
zabavi dva animatorja, lahko pa je namesto drugega animatorja prisoten tudi starš ali drugi skrbniki
otroka z namenom pomoči pri animaciji in skrbi za varnost. V primeru naročila animacij ne vračamo
denarja v kolikor je nato na dan zabave udeleženih manj otrok.

Priprava in čiščenje

V ceno najema prostora se šteje tudi čas za pripravo 20 minut pred začetkom termina in 20 minut po koncu termina za grobo čiščenje. Za seboj pospravite in obrišete mize, pospravite smeti in vreče pustite v prostorih stavbe Hopla park, pospravite pripomočke, ki ste jih uporabljali in za seboj pustite prostor v stanju, kot ste ga prejeli. V kolikor prostor ni predan v stanju, kot ste ga prejeli si pridržujemo pravico zaračunati čiščenje v višini 15,00€.

Termini

V primeru zamujanja se termin izvedbe ali zakupa ne podaljša. Ne glede na čas vašega prihoda je
potrebno predati prostor ob koncu rezerviranega termina. Prosimo vas, da se držite terminov končne
oddaje prostora (20 minut po zaključenem terminu) zaradi nadaljnje predaje prostora v koriščenje
drugim osebam. Prosimo, da poskrbite za pravočasen prihod in pravočasen prevzem otrok v primeru
koriščenja animacije in pravočasno predajo prostora lastniku ali predstavniku podjetja HOPLA PARK.

Uporaba prostora in opreme

V prostorih se uporabljajo copati, za otroke so priporočljivi športni copati. Prosim da o tem obvestite tudi svoje povabljence.

Drugo

Za izvajanje animacij ali drugih dejavnosti iz strani podjetij ali tretjih oseb, ki pri nas najemajo prostor
ne prevzemamo njihove odgovornosti. Pravica do odpovedi ali spremembe programa Pridržujemo si pravico do spremembe programa in odpovedi v primeru višjih sil (izpad električen energije ali drugih nepredvidenih naravnih katastrof). Pridržujemo si pravico do spremembe programa v primeru neprimerno oblečenih/obutih otrok ali prevelikega števila otrok.

Varnost

Naprošamo, da vrednejše predmete shranite na primernem mestu. Za pozabljene, odtujene in izgubljene predmete ne odgovarjamo.

Hrana in pijača

Kot ponudnik prostora in animacij ne odgovarjamo za ustreznost živil, ki so predmet pogostitve . Za le to odgovarja naročnik in podpisnik izjave o strinjanju s splošnimi pogoji. Za ustreznost živila odgovarja ponudnik/ gostinec.

Podatki o podjetju

Naziv: HOPLA PARK, zabava za otroke, Mitja Ramšak s.p..

Sedež: Vinska gora 27e, 3320 Velenje.

Vpis v poslovni register z dne 4.1.2017

Matična številka: 7205821000

Davčna številka: 57382310

Ob nakupu storitev soglašate, da ste se seznanili s splošnimi pogoji in se z njimi strinjate.

HOPLA PARK, Mitja Ramšak s.p.
pripravila Sonja Ramšak, dipl. inž. log.

Velenje, 01.01.2017

 

IZJAVA O STRINJANJU S SPLOŠNIMI POGOJI
Ime in priimek prevzemnika/ naročnika storitev:
______________________________________________________

Kot prevzemnik prostora podajam izjavo, da sem se seznanil s splošnimi pogoji za koriščenje storitev podjetja HOPLA PARK, Mitja Ramšak s.p. in se z njimi v celoti strinjam.

Datum in kraj:___________________________
Podpis prevzemnika/ naročnika storitev: _____________________________